Mir on Facebook
Despre noi         Servicii        Echipa         Cariere         Contact
MIR International Service srl
de peste 20 de ani alaturi de clientii nostri
Mir on Linkedin
Home
office@mir.ro
+40 213266672
+40 213266673
Home        Despre noi       Servicii        Echipa        Cariere        Contact       
Evidenta contabila completa
Consultanta
Conexe
Resurse umane
´    Înregistrarea documentelor primare în
     conformitate cu normele legale în vigoare
     si principiile contabilitatii

´    Evidenta analitica si sintetica a clientilor,
     furnizorilor etc;

´    Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii

´    Optimizarea impozitelor de plata si solutii
     pentru minimizarea acestora în conformitate
     cu legislatia în vigoare

´   Stabilirea obligatiilor de plata

´    Impozit pe profit, sedii permanente,
     deductibilitatea dobânzilor

´    Impozit cu retinere la sursa pe veniturile
     nerezidentilor, prevederile legislatiei românesti
     vs. cele ale conventiilor de evitare a dublei
     impuneri incheiate de România

´    Impozit pe venit si contributii sociale

´    Taxe locale (cladiri, terenuri, autovehicule)

´    Impozit pe dividende

´    Taxa pe valoarea adaugata - legislatie
      locala si Directive ale Uniunii Europene

´    Alerte fiscale în functie de profilul societatii

´    Gestionarea dosarelor de personal
´    Întocmirea contractelor individuale
     de munca si a actelor aditionale
´    Completarea si transmiterea Registrului
     de evidenta a salariatilor (Revisal)
     catre ITM conform prevederilor legale
´    Verificarea si procesarea pontajelor
    pentru calculul salarial, evidenta
    concediilor de odihna, verificarea
    certificatelor de concediu medical,
    calculul salariilor
´   Întocmirea documentatiei privind
    abaterile disciplinare
´   Consultanta in toate problemele de
    legislatia muncii si suport in cazul
    controalelor efectuate de organele
    abilitate ale statului;
´   Generarea si transmiterea la ANAF
    a declaratiei unice 112
´   Intocmirea de adeverinte pentru salariati
´    Servicii de secretariat

´    Prelucrari baze de date

´    Activitati de curierat

MIR International Service srl
---------------------------------------

Evidenta contabila completa

Expertiza contabila

Consultanta financiar-contabila,
administrativa si de drept comercial

Resurse umane si salarizare

Servicii conexe