noiembrie 2020

Avem un nou plafon pentru …

Avem un nou plafon pentru achiziționarea unei locuințe cu 5% TVA : livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare,

Avem un alineat modificat la…

Avem un alineat modificat la Art. 459. din Codul Fiscal:  (1) În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea: a) impozitului calculat