ianuarie 2021

În Monitorul Oficial nr.1293 din…

În Monitorul Oficial nr.1293 din 24 decembrie 2020, a fost publicată Legea nr.298 din 24 decembrie 2020 pentru completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii. A fost introdus un nou motiv