martie 2021

O alta modificare a codului fiscal vizeaza …

O altă modificare a codului fiscal vizează neimpozitarea și neincluderea în baza de calcul a contribuțiilor sociale a contravalorii serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului de odihnă,