În Monitorul Oficial nr.1293 din…

În Monitorul Oficial nr.1293 din 24 decembrie 2020, a fost publicată Legea nr.298 din 24 decembrie 2020 pentru completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii. A fost introdus un nou motiv

În Monitorul Oficial, partea I, nr. 1166…

În Monitorul Oficial, partea I, nr. 1166 din data 2.12.2020 a fost publicată :  -Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații  Principale modificări

Avem un nou plafon pentru …

Avem un nou plafon pentru achiziționarea unei locuințe cu 5% TVA : livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare,

Avem un alineat modificat la…

Avem un alineat modificat la Art. 459. din Codul Fiscal:  (1) În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea: a) impozitului calculat