Blog

În declarația recapitulativă 390…

În declarația recapitulativă 390, nu se vor menţiona operaţiunile intracomunitare realizate de persoane impozabile din România cu persoane impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, cu excepţia operaţiunilor intracomunitare care implică transporturi de bunuri în/din Irlanda de Nord. Aceasta a apărut în OUG 19/2021. Ca urmare, pe cele cu Irlanda, le vom declara în continuare.