Blog

În Monitorul Oficial nr.1293 din…

În Monitorul Oficial nr.1293 din 24 decembrie 2020, a fost publicată Legea nr.298 din 24 decembrie 2020 pentru completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii.

A fost introdus un nou motiv pentru care angajatorii, din propria inițiativă, pot suspenda contractul individual de muncă, și anume în cazul suspendării temporare a activității și/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgență.

În acest caz, angajații vor beneficia de o indemnizație plătită din bugetul asigurărilor pentru șomaj în cuantum de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.

Indemnizația va fi supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale, conform prevederilor Codului fiscal. Nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM).

Calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, CAS si CASS se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj în raza cărora își au sediul social.

Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale prevăzute este data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.

Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.

Plata se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor

Angajatorul plateste salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea acestor sume.

Angajatorii nu pot desființa locurile de muncă ocupate pe o perioadă cel puțin egală cu perioada suspendării pentru care au beneficiat de plata indemnizațiilor din bugetul asigurărilor sociale pentru șomaj.

Lasă un răspuns