Blog

În Monitorul Oficial nr. 377 din data de 12.04.2021 …

În Monitorul  Oficial nr. 377 din data de 12.04.2021 a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018, pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic.

S-au eliminat  taxele pe activele financiare din Nomenclatorul obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic de disponibil
S-au introdus în acest nomenclator plățile anticipate ale impozitului pentru unele venituri din activități independente.

Lista de obligații care se plătesc în contul unic după această modificare, este prezentată în link-ul atașat :

https://www.monitoruloficial.ro/Monitorul-Oficial–PI–377–2021.html