Blog

În Monitorul Oficial, partea I, nr. 1166…

În Monitorul Oficial, partea I, nr. 1166 din data 2.12.2020 a fost publicată : 

-Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații 

Principale modificări : 

  1. Nu va mai fi necesară depunerea declarației de beneficiar real în condițiile în care asociațiile și fundațiile sunt constituite din persoane fizice. 

2. Nu se va mai depune anual declarația de beneficiar real, iar beneficiarul real poate fi identificat şi preluat în registru cu datele de identificare relevante pe baza documentelor aflate deja la dosarul entităţii.

3. Asociaţia este subiectul de drept privat constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.

4. Se elimină dispoziția potrivit căreia denumirea unei asociaţii trebuia să cuprindă în mod obligatoriu cuvântul „asociaţie”.Organizaţiile legal constituite ale cetăţenilor aparţînând unei minorităţi naţionale reprezentate în Consiliul Minorităţilor Naţionale, care participă în procesul electoral, îşi pot păstra denumirea sub care sunt reprezentate în Consiliul Minorităţilor Naţionale.

5. În vederea dobândirii personalităţii juridice, membrii asociaţiei încheie statutul asociaţiei, prin act sub semnătură private.

6. Asociaţia îşi poate constitui filiale, că structuri teritoriale, cu un număr minim de 2 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei.

7. Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţîn 10 ori salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, la data constituirii fundaţiei.