Blog

Incepând cu data de 1 ianuarie 2021, instalațiile rezultate în …

Incepând cu data de 1 ianuarie 2021, instalațiile rezultate în urma lucrărilor de racordare, finanțate de către utilizatori, sunt în proprietatea acestora și sunt exploatate de către operatorii de rețea. Instalațiile rezultate în urma lucrărilor de racordare, finanțate de către operatorii de rețea, sunt în proprietatea acestora.

Ca urmare, având în vedere că activele reprezentate de instalațiile de racordare la rețeaua electrică sunt, potrivit legii, fie în proprietatea utilizatorilor, fie a operatorilor de rețea, în funcție de modalitatea de finanțare a acestora, se completează în mod corespunzător a reglementărilor contabile.

Deci, instalațiile de racordare la rețeaua electrică, realizate începând cu data de 1 ianuarie 2021, sunt recunoscute din punct de vedere contabil drept imobilizări corporale de către entitatea care le are în proprietate. În ceea ce privește dreptul de utilizare, conform legii, a instalațiilor finanțate de către utilizatori și exploatate de către operatorii de rețea, acesta se va înregistra de către operatorii de rețea în conturi în afara bilanțului.

Toate acestea sunt prevazute in Monitorul Oficial nr.285 din 22 martie 2021, in care a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor nr.410 din 17 martie 2021.

Lasă un răspuns