Blog

O alta modificare a codului fiscal vizeaza …

O altă modificare a codului fiscal vizează neimpozitarea și neincluderea în baza de calcul a contribuțiilor sociale a contravalorii serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului de odihnă, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora acordate de angajator, în măsura în care valoarea totală a acestora, într-un an fiscal, pentru fiecare salariat, nu depășește nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate.

Este vorba de modificarea apărută în Monitorul Oficial nr.197 din 26 februarie 2021, prin care a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13 din 24 februarie 2021.

Lasă un răspuns