Blog

Plafon auditare firma

Cand trebuie sa auditam firma? Avem plafoane?

Da, daca depasim plafoanele de mai jos in doi ani consecutivi, doua din cele trei criterii, trebuie sa solicitam auditarea: a) totalul activelor: 16.000.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50