Blog

Suma privind cheltuielile cu educația timpurie…

Suma privind cheltuielile cu educația timpurie efectuate în perioada noiembrie 2020 – martie 2021 și care depășește impozitul pe profit datorat se scade, conform dispozițiilor art.25, alin.(4), lit.i2) din Codul fiscal, în ordine, din impozitul pe salarii reținut pentru angajați, din TVA datorată sau din accizele datorate.
Declarația de regularizare se depune până la data de 25 aprilie 2021, cu anumite excepții pentru contribuabilii cu an fiscal modificat și pentru cei care aplică sistemul anual de declarare.
Modelul și modalitatea de depunere și gestionare a declarației de regularizare se aprobă prin ordin al președintelui ANAF.
Cele de mai sus sunt precizate în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30 din 21 aprilie 2021 privind unele măsuri fiscale, care a fost publicată în Monitorul Oficial nr.423 din 21 aprilie 2021.